Firma MargoNet istnieje od 2005 roku. Od tegoż roku specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie Internetu. Umożliwiamy podłączenie i korzystanie z zasobów komunikacyjnych sieci komputerowych na terenie Powiatu Wieluńskiego. Posiadamy przyłącza internetowe o wysokiej jakości i szybkim dostępie co zwiększa możliwości i jakość oferowanych usług.

Doświadczenie naszej firmy wynika z dobrej znajomości zagadnień budowy i funkcjonowania sieci informatycznych. W swojej szerokiej gamie usług w zakresie Internetu jakie posiada nasza firma, na pierwszy plan wysuwają się instalacje stałych łączy między firmami, klientami indywidualnymi, a globalną siecią internetową za pośrednictwem radiowego przesyłu danych. Dzięki tej technologii sygnał internetowy możemy wysłać tam gdzie są problemy z dostępem kablowym.

Nasze usługi to całodobowy dostęp do wszelkich informacji dla firm, jak 
i odwrotnie, informacje o firmie dla wszystkich klientów na całym świecie. Firma MargoNet udziela gwarancji na dostarczony sprzęt, zapewnia wysokiej jakości oprogramowanie, jego instalację, oraz przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń. Dla swoich klientów firma prowadzi serwis.
copyright © 2014 by MargoNet